دانشجویان گرامی : ثبت نام از تاریخ 1393/10/01 تا 1393/12/29 امکان پذیر است .تهیه شده توسط مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه (اسفند 1389)
در صورت اشکال با تلفن 5912334 ، 5912284 تماس یا با آدرس administrator مکاتبه نمایید